Teknik Sorular

TRIMBOX trifaze modeli, üç fazlı grup trafo çıkışına takılmak zorunda mıdır?

TRIMBOX trifaze modeli kesinlikle ayrı ayrı tek fazlı sigortalara monte edilemez. Üç fazlı grup sigorta,üç fazlı kaçak akım rolesi ve üç fazlı termik manyetik şalter çıkışına usulune uygun olarak bağlanmalıdır. Aksi uygulama bağlantı hatasıdır.

Trimbox Uygulama Şekilleri

Trimbox uygulaması aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir.

1- 125 A’e kadar kaçak akım veya yangın koruma rölelerinin herhangi birinin çıkışına toprak bağlantısı da yapılarak bağlanır.

2- 125 A üzeri (1600 A’e kadar) kompakt şalterlere uygun açtırma bobini ile toprak bağlantısı da yapılarak bağlanır.

3- 125 A üzeri kompakt şalterlere açtırma bobini olmadan 1000 A’e kadar toprak bağlantısı yapılmadanbağlanır.

4- V otomat ve K otomatlar kaçak akım ya da yangın koruma rölelerinin kontrolünde değilse, toprak bağlantısı yapılmadan bağlanır.

5- Toprak bağlantısı yapılmayan uygulamalarda topraktan gelebilecek tehlikelere karşı sistem korumasızdır. Bunun için Trimbox uygulaması toprak bağlantısı ile birlikte kaçak akım rölesi çıkışına, yangın koruma rölesi çıkışına, uygun açtırma bobini ile birlikte kompakt şalter çıkışına ve TMŞ çıkışına 1000 A’e kadar sorunsuz bağlanabilir.

Trimbox montajı nereye yapılmalıdır?

Trimbox montajı yapılırken aşağıdaki noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Trimbox – N serisi ürünler kaçak akım rölesinin çıkışına monte edilmelidir yada kaçak akım korumalı termik manyetik kompakt şalter çıkışına monte edilmelidir. N serisi olmayan ürünler kesici çıkışına direk bağlanabilir. N serisi ürünler; kaçak akımın arızalı olduğu veya bulunmadığı yerlerde ve kaçak akım koruması olmayan termik manyetik kompakt şalterlerde monte edilecek olursa, toprak bağlantısı yapılmamalıdır. Ancak bu durumda topraktan gelecek risklere karşı koruma sağlananamaktadır.

Trimbox kaçak akım rölesini sürekli attırıyor. Sorun nedir?

Toprak hattının problemli olduğu sistemlerde bu sorun ile karşılaşılabilir. Bu sorun Trimbox’tan değil toprak hattından kaynaklanmaktadır. Trimbox kaçak akım rölesini attırarak sorunu ortaya çıkartır.

Toprak hattının düzeltilme imkanı yoksa Trimbox’ı 30mA kaçak akım rölesi çıkışı yerine, kaçak akım girişine takarak yada 300mA yangın korumanın çıkışına takarak sorunu çözebilirsiniz.

Şebekeye faz-nötr yerine faz-faz verilmesi durumunda TRIMBOX ne yapar?

Şehir şebekesinde kaçak akım rölesi veya yangın koruma rölesini açtırır. Sanayide ise açtırma bobini ile bağlı bulunduğu sigortayı açtırır. Bu işlemi yaparken kendisi ve sistem hiç bir zarar görmez eğer kaçak akım rölesi, yangın koruma rölesi ya da açtırma bobini sistemde yoksa ya da çalışmıyorsa o zaman kendisi zarar görür ve sigortayı açtırarak sistemi korur.

TRIMBOX düşük voltaja karşı bir çözüm sunar mı?

TRIMBOX’ın düşük voltaja herhangi bir müdahalesi yoktur. Düşük gerilimler elektronik kartların yanmasına neden olmazlar. Bu yanlış algılanan bir durumdur. Düşük gerilimler sadece motorlu sistemlerde motorun yanmasına neden olabilir. Bunu önlemek için de faz koruma rölesi kullanılmalıdır. Ancak faz koruma rölesi de devreyi kapattığı için darbe yaratabilir. Bu darbelerden korunmak için ise yine TRIMBOX gerekir.

Fabrikalarda her makineye bir TRIMBOX takılmasının sebebi nedir?

Fabrikalarda, yıldırım, trafo patlaması gibi dış etkenler haricinde, işletme içinde çalışan makinelerin oluşturduğu ani voltaj yükselmeleri de büyük problem oluşturmaktadır. Sanayi makineleri büyük elektromanyetik alanlar oluşturdukları için indüklenmeleri de büyük olur. Bu da kalkış demerajlarında ve elektriksel anahtarlamalar sırasında dev voltaj darbeleri oluşturmalarına yol açar. Bu darbeler, işletmelerdeki makinelerin elektronik kartlarının sıklıkla arızalanmasına sebebiyet verir.

Bu yüzden sanayi tipi makinelerde her makineye ayrı montaj yapılmalıdır.

Trimbox nasıl çalışır?

Mikrosaniyelerle ifade edilen anlık yüksek voltaj darbelerinde, TRIMBOX elektrik tesisatınızı ve cihazlarınızı korur; elektrik kontağından yangın çıkma riskini ortadan kaldırır.

Peki TRIMBOX bu görevi nasıl yerine getirir?

TRIMBOX yüksek voltaj anında elektriğinizi kesmeden veya topraklamaya ihtiyaç duymadan, şebekeye gerekli olan voltajdan fazlasını kendi içinde tüketir. Tesisatınıza ve cihazlarınıza her zaman doğru voltaj gönderir.

TRIMBOX bu işlemi saniyenin milyarda ellisi gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirerek cihazların zarar görmesini kesin olarak önler. Topraklama yapan veya kontaktör gibi açma-kapama sistemleri içeren pasif devrelerin bu hassasiyete sahip olması mümkün değildir.

TRIMBOX’ın patentli tasarımında yer alan özel kimyasal kılıf, TRIMBOX’u oluşturan parçaları ısınmaya karşı korur, oksijen ile temasını keserek alev almasını engeller, ark oluşumuna engel olarak yangın riskini ortadan kaldırır.

TRIMBOX, 220 volt için 275 volt üzerini, 380 volt için ise 420 volt üzerini kırpar. (Dünya standartlarına göre üretilen tüm elektrikli ve elektronik ürünler +55 volta kadar sorunsuz çalışmaktadır.)

Trifaze Bağlantı Şeması

Trimbox trifaze modeli şekildeki gibi bağlanır.

 

Trifaze Bağlantı Şeması

Monofaze Bağlantı Şeması

Monofaze Trimbox aşağıdaki şekildeki gibi bağlanır.

Monofaze Bağlantı Şeması