Genel Sorular

TRIMBOX ne gibi faydalar sağlar?

Sanayiye ekonomik katkı sağlar

 • Ani voltaj yükselmelerinden kaynaklanan elektronik kart ve cihaz arızalarını engeller.
 • Makinelerin arızalardan dolayı devre dışı kalmasının önüne geçer, üretimin devamlılığını sağlar.
 • Bakım-onarım maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlar.

 

Ev ve ofis kullanıcısına ekonomik katkı sağlar

 • Ani voltaj yükselmelerinden kaynaklanan arızaları engeller.
 • Cihazlarınızı voltaj darbelerinden koruyarak, ekonomik ömürlerini tamamlamalarını sağlar.
 • Voltaj kaynaklı sorunların garanti kapsamı dışında tutulmasının önüne geçer. TRIMBOX’un takılı olduğu bir ev ya da ofiste voltaj kaynaklı bir hasar meydana gelmez; cihazlarınız garanti kapsamı içinde kalır.

 

Güvenlik açıklarını önler

 • Üst düzey güvenlik gereken yerlerde, güç kaynağının trafo patlaması veya yıldırım düşmesi gibi nedenlerden zarar görmesi durumunda, kamera sistemleri, alarm sistemleri ve giriş kontrol sistemleri devre dışı kalabilir. TRIMBOX bu gibi durumlarda güvenlik açıklarını ortadan kaldırır.

Voltaj düşmelerini-yükselmelerini fark edebilir miyiz?

Voltaj düşmelerinin ve yükselmelerinin en bilinen örneği lambaların kısılıp açılmasıdır. Ancak bir saniye içinde şebekeden gözle görülemeyen onlarca büyük darbe gelebilir. Diğer bir deyişle lambaların kısılıp açıldığı fark edilmese de voltaj darbeleri var olabilmektedir.

TRIMBOX bir çeşit ‘tasarruf cihazı’ mıdır?

Bu soruya cevabımız kesinlikle hayır. TRIMBOX’ın elektrik sarfiyatını azaltmak gibi bir işlevi yoktur. TRIMBOX, cihazlarda oluşan arızaları engelleyerek, imalat ve hizmetlerdeki aksamaları önüne geçer; bakım onarım, yeni cihaz alımı, iş kaybı gibi masraf ve zararlardan önemli miktarda tasarruf edilmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında, işletmenize sağlayacağı ekonomik katkı büyüktür.

Şebekeye faz-nötr yerine faz-faz verilmesi durumunda TRIMBOX ne yapar?

Şehir şebekesinde kaçak akım rölesi veya yangın koruma rölesini açtırır. Sanayide ise açtırma bobini ile bağlı bulunduğu sigortayı açtırır. Bu işlemi yaparken kendisi ve sistem hiç bir zarar görmez eğer kaçak akım rölesi, yangın koruma rölesi ya da açtırma bobini sistemde yoksa ya da çalışmıyorsa o zaman kendisi zarar görür ve sigortayı açtırarak sistemi korur.

TRIMBOX düşük voltaja karşı bir çözüm sunar mı?

TRIMBOX’ın düşük voltaja herhangi bir müdahalesi yoktur. Düşük gerilimler elektronik kartların yanmasına neden olmazlar. Bu yanlış algılanan bir durumdur. Düşük gerilimler sadece motorlu sistemlerde motorun yanmasına neden olabilir. Bunu önlemek için de faz koruma rölesi kullanılmalıdır. Ancak faz koruma rölesi de devreyi kapattığı için darbe yaratabilir. Bu darbelerden korunmak için ise yine TRIMBOX gerekir.

Yüksek voltaj TRIMBOX’a da zarar verebilir mi?

TRIMBOX voltaj darbeleri ile uzun seneler başa çıkabilir. TRIMBOX’ın bozulması ancak yıldırım düşmesi veya trafo patlaması gibi aşırı durumlarda söz konusu olabilir. Ancak böylesi durumlarda da, fazlar arası ve faz-nötr arası kısa devre yaparak sigortayı attırır, cihazlarınızı ve tesisatınızı korur.

TRIMBOX’ın ömrü ne kadardır?

TRIMBOX’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen garanti süresi 2 yıl, ortalama kullanım ömrü ise 10 yıldır. Bununla birlikte cihazınızın kullanım süresi alacağı darbelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Regülatörler veya kesintisiz güç kaynakları da aynı işi yapmıyor mu?

Regülatörlerin içinde varyak sistemi bulunur. Bu da tek sarımlı akıllı bir trafo gibi düşünülebilir. Gerilim az geldiğinde yükseltir, fazla geldiğinde ise düşürür. Ama regülatörler yıldırım, trafo patlaması gibi şiddetli darbeleri engelleyemez ve kendileri de zarar görebilir. ‘Peak’ tabir edilen, nanosaniyelerle ifade edilen ani voltaj yükselmelerine müdahale etme şansları da yoktur.

Kesintisiz güç kaynağı ise çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğu halde, kendisi de korunmaya muhtaçtır. TRIMBOX ile bu cihazlarınızı da koruyabilirsiniz.

Fabrikalarda her makineye bir TRIMBOX takılmasının sebebi nedir?

Fabrikalarda, yıldırım, trafo patlaması gibi dış etkenler haricinde, işletme içinde çalışan makinelerin oluşturduğu ani voltaj yükselmeleri de büyük problem oluşturmaktadır. Sanayi makineleri büyük elektromanyetik alanlar oluşturdukları için indüklenmeleri de büyük olur. Bu da kalkış demerajlarında ve elektriksel anahtarlamalar sırasında dev voltaj darbeleri oluşturmalarına yol açar. Bu darbeler, işletmelerdeki makinelerin elektronik kartlarının sıklıkla arızalanmasına sebebiyet verir.

Bu yüzden sanayi tipi makinelerde her makineye ayrı montaj yapılmalıdır.

Voltaj darbelerinin zararları nelerdir?

Aksama

Herhangi bir fiziksel hasar meydana gelmemesine rağmen veri kayıpları veya açıklanamayan bilgisayar kilitlenmeleri ortaya çıkar. Sistemin yeniden başlatılması veya yeniden kurulması gerekebilir.

Yıpranma

Aralıklarla sürekli devam eden aşırı gerilim darbelerine maruz kalan elektronik donanımların ömrü kısalır. Zamanla muhtemel aksamalara ve arızalara neden olabilecek yıpranmalar oluşur.

Hasar

 • Cihazlarınızın elektronik donanımları zarar görebilir.
 • Üretimde ve hizmetlerde oluşan aksamalarla büyük mali zararlar yaşanabilir.
 • Tamir masrafları ve yeni cihaz alımları harcamaların artmasına neden olabilir.
 • Makine ve cihazların kalibrasyonları bozulabilir, üretim hataları görülebilir.
 • Network, sunucu, telefon santrali gibi cihazlar zarar gördüğünde haberleşme aksayabilir.
 • Bilgi işlem altyapısında oluşan zararlar nedeniyle veri kayıpları yaşanabilir.
 • Robotik sistemlerin bozulması sonucu zarar ve aksamalar meydana gelebilir.
 • Hastanelerde kullanılan tıp elektroniği cihazlarında ve yaşam destek ünitelerinde hasar ve aksamalar meydana gelebilir.
 • Kimyasal tesisler veya enerji tesisleri gibi stratejik noktalarda oluşabilecek problemlerle, ulusal boyutta yaşanabilecek sorunlarla karşılaşılabilir.