Benzer Ürünler

TRIMBOX bir çeşit ‘tasarruf cihazı’ mıdır?

Bu soruya cevabımız kesinlikle hayır. TRIMBOX’ın elektrik sarfiyatını azaltmak gibi bir işlevi yoktur. TRIMBOX, cihazlarda oluşan arızaları engelleyerek, imalat ve hizmetlerdeki aksamaları önüne geçer; bakım onarım, yeni cihaz alımı, iş kaybı gibi masraf ve zararlardan önemli miktarda tasarruf edilmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında, işletmenize sağlayacağı ekonomik katkı büyüktür.

TRIMBOX’ın bir benzeri var mıdır?

TRIMBOX hem patentli olması nedeniyle, hem de dünya çapında benzer olarak değerlendirilen cihazlara göre tartışılmayacak üstünlükleriyle tektir. TRIMBOX’ın hiçbir muadili yoktur.

Parafudur ve benzeri ürünler de aynı işi yapmıyor mu?

Parafudr gibi yüksek voltajı toprağa ileterek ortadan kaldıran sistemlerde tesisatın toprak bağlantısının
çok iyi bir şekilde yapılması, belli periyotlarda bakımının yapılması ve ölçülmesi gereklidir. Aksi takdirde
sistem kısa süre içinde işlevini yitirebilir. Parafudr’un yüksek maliyetinin yanı sıra, topraklama tesisatı
yapılması, kontrol ve test gibi periyodik maliyetlerinin de olduğunu unutmamak gerekir.

TRIMBOX’un en önemli avantajı, yüksek voltajı toprağa, nötre ya da herhangi bir yere iletmeden kendi
içinde kırpmasıdır. Hatta toprak bağlantısı olmayan tesisatlarda da işini eksiksiz olarak yerine getirir.*
TRIMBOX ani yüksek voltaj darbelerini sigortayı attırmadan ve enerji devamlılığını sağlayarak ortadan
kaldırır. Yıldırım ve trafo patlaması gibi durumlarda Trimbox kısa devre olur, sigortayı açtırarak enerjiyi
keser. Kendisi zarar görmesine rağmen sistemizi kesin olarak korur.

*TRIMBOX’daki toprak bağlantısının sebebi, toprak hattından yanlışlıkla faz verilmesi gibi bir durumda koruma
sağlamaktır. Trimbox toprak bağlantısına ihtiyaç duymasa da, elektrik tesisatlarında toprak çok önemli bir
bağlantıdır ve mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Regülatörler veya kesintisiz güç kaynakları da aynı işi yapmıyor mu?

Regülatörlerin içinde varyak sistemi bulunur. Bu da tek sarımlı akıllı bir trafo gibi düşünülebilir. Gerilim az geldiğinde yükseltir, fazla geldiğinde ise düşürür. Ama regülatörler yıldırım, trafo patlaması gibi şiddetli darbeleri engelleyemez ve kendileri de zarar görebilir. ‘Peak’ tabir edilen, nanosaniyelerle ifade edilen ani voltaj yükselmelerine müdahale etme şansları da yoktur.

Kesintisiz güç kaynağı ise çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olduğu halde, kendisi de korunmaya muhtaçtır. TRIMBOX ile bu cihazlarınızı da koruyabilirsiniz.