Montaj Bilgileri

TRIMBOX trifaze modeli, üç fazlı grup trafo çıkışına takılmak zorunda mıdır?

TRIMBOX trifaze modeli kesinlikle ayrı ayrı tek fazlı sigortalara monte edilemez. Üç fazlı grup sigorta,üç fazlı kaçak akım rolesi ve üç fazlı termik manyetik şalter çıkışına usulune uygun olarak bağlanmalıdır. Aksi uygulama bağlantı hatasıdır.

Trimbox Uygulama Şekilleri

Trimbox uygulaması aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir.

1- 125 A’e kadar kaçak akım veya yangın koruma rölelerinin herhangi birinin çıkışına toprak bağlantısı da yapılarak bağlanır.

2- 125 A üzeri (1600 A’e kadar) kompakt şalterlere uygun açtırma bobini ile toprak bağlantısı da yapılarak bağlanır.

3- 125 A üzeri kompakt şalterlere açtırma bobini olmadan 1000 A’e kadar toprak bağlantısı yapılmadanbağlanır.

4- V otomat ve K otomatlar kaçak akım ya da yangın koruma rölelerinin kontrolünde değilse, toprak bağlantısı yapılmadan bağlanır.

5- Toprak bağlantısı yapılmayan uygulamalarda topraktan gelebilecek tehlikelere karşı sistem korumasızdır. Bunun için Trimbox uygulaması toprak bağlantısı ile birlikte kaçak akım rölesi çıkışına, yangın koruma rölesi çıkışına, uygun açtırma bobini ile birlikte kompakt şalter çıkışına ve TMŞ çıkışına 1000 A’e kadar sorunsuz bağlanabilir.

Trimbox montajı nereye yapılmalıdır?

Trimbox montajı yapılırken aşağıdaki noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Trimbox – N serisi ürünler kaçak akım rölesinin çıkışına monte edilmelidir yada kaçak akım korumalı termik manyetik kompakt şalter çıkışına monte edilmelidir. N serisi olmayan ürünler kesici çıkışına direk bağlanabilir. N serisi ürünler; kaçak akımın arızalı olduğu veya bulunmadığı yerlerde ve kaçak akım koruması olmayan termik manyetik kompakt şalterlerde monte edilecek olursa, toprak bağlantısı yapılmamalıdır. Ancak bu durumda topraktan gelecek risklere karşı koruma sağlananamaktadır.

Montaj Talimatları

Bu talimat monofaze ve trifaze sistemler için geçerlidir.

Montaj videosunu Galeri > Videolar bölümümüzde bulabilirsiniz.

Uyarılar:

Montajı yapmadan önce kullanım kılavuzunu ve montaj talimatını mutlaka okuyunuz.

TRIMBOX’ın montajı mutlaka bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Eğer bir işletmede montaj yapacaksanız, bu işlemi mutlaka işletmenin elektrik teknisyeni koordineli olarak gerçekleştiriniz.

  1. Panoyu açınız.
  2. Ana sigortadan enerjiyi kesiniz.
  3. Ana ksigortanın çıkışlarında elektrik olup olmadığını kontrol kalemi ile kontrol ediniz.
  4. Pano içinde TRIMBOX için uygun bir alan oluşturunuz.
  5. TRIMBOX’ın L1, L2, L3, nötr ve toprak girişlerine 2,5 mm2 çok telli TTR veya NYA-F kablo bağlayınız. Kabloları yuvasından çıkmayacak şekilde, yıldız tornavidayla fazla sıkmadan sabitleyiniz.
  6. Sabitlediğiniz kabloları hafifçe çekerek, bağlantının sağlamlığını kontrol ediniz.
  7. İlk önce toprak bağlantısını, daha sonra nötr bağlantısını yapınız.
  8. Ana sigortanın çıkışlarını gevşeterek, TRIMBOX’ın fazlarından gelen kabloları, ana sigortanın çıkış kablolarıyla beraber yuvaya oturtup sıkınız. Sigortanın çıkış kablolarının karıştırılmaması için, bu işlemi sırayla ve birer birer yapınız.
  9. Bu işlemden sonra, ana sigortadan enerjiyi verebilirsiniz. TRIMBOX’ın çalışır durumda olduğunu ifade eden yeşil LED’ler yanacaktır.
  10. Panoyu düzgün bir şekilde kapatarak montajı sonlandırınız.
Dikkat!

TRIMBOX ile korunan bir sistemde, TRIMBOX’ın bağlı olduğu sigorta atmış ve enerji kesilmiş ise, tesisatınız aşırı yüksek voltaja maruz kalmış ve sigortayı attırmış olabilir. Bu durumda tesisatınızdaki cihazlar zarar görmeyecektir.

Sigortayı tekrar açmadan önce, tesisatınızdaki enerjinin normal değerlerde olduğundan emin olunuz ve Trimbox’ın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Şayet TRIMBOX kısa devre olmuş ise, yenisi ile değiştirmeden tesisatınıza enerji vermeyiniz.

Trifaze Bağlantı Şeması

Trimbox trifaze modeli şekildeki gibi bağlanır.

 

Trifaze Bağlantı Şeması

Monofaze Bağlantı Şeması

Monofaze Trimbox aşağıdaki şekildeki gibi bağlanır.

Monofaze Bağlantı Şeması